Menarini

En 1976 es va crear A. Menarini Diagnostics amb l'objectiu de respondre a les necessitats creixents en el diagnòstic clínic i en la medicina preventiva, aportant sistemes de disgnòstic d'última generació.

A Espanya, l'empresa Menarini Diagnósticos, S.A. va ser constituida al 1978. Menarini Diagnósticos, S.A. considera que la Qualitat i la Protecció del Medi Ambient són elements claus per al desenvolupament de les seves activitats. Per això proporciona tots els recursos necessaris per a l'adient desenvolupament del seu Sistema Integrat de Gestió (Qualitat i Medi Ambient) estant certificat segons les normes ISO 9001:2008 i ISO 14001:2009.

Les àrees estratègiques per a Menarini Diagnósticos S.A. i a on desenvolupa la seva activitat són: 

  • Diabetis (autocontrol i sistemes per al laboratori)
  • Química Clínica (química seca, química líquida i anàlisi d'orina)
  • Hematologia (V.S.G., contadors cel·lulars)
  • Banc de Sang (reactius d'immunohematologia i productes per a transfussió sanguínia)
  • Immunologia (autoinmunitat i immunohistoquímica)
Anterior col.laborador   Auditori Pòsters Següent col.laborador