Qui Som

sci

La Societat Catalana d’Immunologia (SCI) és una societat/associació constituida per a promoure el coneixement en Immunologia a Catalunya, agrupant especialistes llicenciats o diplomats universitaris que tinguin interès o vinculació amb l’especialitat d’Immunologia.

La SCI es constitueix com a branca especialitzada en la Immunologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Amb aquest congrés virtual volem donar difusió mantinguda durant 1 any a les nostres activitats i proveir-nos de una eina de intercomunicació.